نصب NuGet Package از طریق فایل های .nupkg

نصب NuGet Package از طریق فایل های .nupkg


برای نصب پکیج های NuGet بصورت آفلاین و از طریق فایل های با پسوند nupkg لازم است که فایل را در مسیری مشخص کپی کرده و در کنسول دستور زیر را اجرا کنید:
Install-Package YourPackageName -Source C:\YourPackageDirectory\
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     26 مهر 1396