پيدا كردن شماره انديس آخرين كاراكتر در رشته در SQL Server


فرض كنيد ميخواهيد نام فايل را از آدرس شناسايي كنيد؛ دستور Select زير كاربردي خواهد بود:

SELECT
      Addr,
      reverse(left(reverse(Addr), charindex('\', reverse(Addr)) -1)) AS FileName
    FROM myTbl


 1395/07/01       سيدحامد واحدي       فناوريShrink كردن فايل ديتابيس هاي يك سرور


با اجراي دستور زير مي توانيد ، دستورات مورد نياز براي Shrink كردن ديتابيس هاي يك سرور را بدست آوريد:

SELECT  'USE [Master]; ' ᵼ
            'ALTER DATABASE ' ᵼ QUOTENAME(name) ᵼ ' SET RECOVERY SIMPLE WITH NO_WAIT; ' ᵼ
            'USE ' ᵼ QUOTENAME(name) ᵼ '; ' ᵼ
            'DBCC SHRINKFILE(' ᵼ REPLACE(REPLACE(QUOTENAME(name), ']',''),'[','') ᵼ '_Log, 1)' ᵼ
            'USE [Master]; ' ᵼ
            'ALTER DATABASE ' QUOTENAME(name) ' SET RECOVERY FULL WITH NO_WAIT; '
      AS [To Execute]
    FROM sys.databases


 1395/04/18       سيدحامد واحدي       فناوريمتد IsNullOrWhiteSpace وجود ندارد


متد IsNullOrWhiteSpace در دات نت نسخه 4 اضافه شده است و اگر از نسخه هاي قديمي تر استفاده مي كنيد. اين متد در دسترس شما نيست. مي توانيد از نسخه 4 استفاده كنيد يا متدي همانند زير را به Helper خود اضافه كنيد و از اين متد استفاده كنيد:
public static bool IsNullOrWhiteSpace(string value)
{
  if (value != null)
  {
    for (int i = 0; i < value.Length; i )
    {
      if (!char.IsWhiteSpace(value[i]))
      {
        return false;
      }
    }
  }
  return true;
}


 1395/04/07       سيدحامد واحدي       فناوريمشغله


خيلي وقت بود كه به دليل مشغله نتونستم بيام اينجا.......شايدم بهتره بگم امان از اين شبكه هاي اجتماعي كه اگرم وقتي بمونه اونجا سپري ميشه.
به قول سنجد دوران كودكي ...... برميگردم ........ هااااااااااااااااا


 1395/02/23       سيدحامد واحدي       شخصيسلطان طوس


اي راهب كليسا ديگر مزن به ناقوس

خاموش كن صدا را، نقاره مي زند طوس

آيا مسيح ايران كم داده مرده را جان

جاني دوباره بردار با ما بيا به پابوس

آنجا كه خادمينش از روي زائرينش

گرد سفر بگيرند با بال ناز طاووس

خورشيد آسمان ها در پيش گنبد او

رنگي ندارد آري چيزي شبيه فانوس

رؤياي ناتمامم ساعات در حرم بود

باقي عمر اما افسوس بود و كابوس

وقتي رسيدي آنجا در آن حريم زيبا

زانو بزن به پاي بيدار خفته در طوس

-سيد حميد رضا برقعي-


 1394/09/20       سيدحامد واحدي       مذهبيتفاوت بيشعور با احمق


حقيقتش را كه بخواهيد احمق مجرم نيست ...بيمار است....
يعني: معمولاً احمق ها آگاهانه دست به حماقت نمي زنند...
خيلي از آن ها حتي فكر مي كنند كه خردمند و دانا هستند...نه....احمق!
احمق ها بيشتر از آنكه موجب تنفر بشوند، مايه ترحمند....
بيشعور ها داستان شان با احمق ها فرق دارد.
كسي كه از منتهاي سمت چپ خيابان، راه صد نفر را مي برد تا به سمت راست برود بيشعور است.
كسي كه براي دادن آب ميوه صلواتي يك خيابان را مي بندد بيشعور است.
كسي كه ساعت سه صبح بوق ميزند...بيشعور است.
كسي كه جلو تمام زنان مسير مي ايستد....بيشعور است.
كسي كه در خيابان باريك دوبله پارك مي كند..بيشعور است.
كسي كه شب تمام مسير را نور بالا مي رود... بيشعور است.
اين ها بيشعورند...حالا يا از نوع احمق بيشعور يا از نوع پرفسور بيشعور....
احمق بودن درد ندارد...درمان هم ندارد....ربطي هم به شعور ندارد...بيشعوري از جاي ديگري مي آيد...
از خانه و مدرسه...از سرانه مطالعه....از خود شيفتگي...از بي وجداني..از مركز فرهنگ فاسد..
بيشعوري واگير دارد..هم درد دارد و هم درمان...
مشكل ما، احمق ها نيستند
مشكل ما، هيچوقت احمق ها نبودند
مشكل ما، بيشعور ها هستند.
( از كتاب بيشعوري/دكتر خاوير كرمنت)


 1394/09/16       سيدحامد واحدي       اميد به تجزيه پلاستيك


به گزارش موسسه حفاظت محيط زيست دانشگاه استنفورد، در آمريكا، تيمي از دانشمندان آمريكايي و چيني كشف كرده اند كه نوعي لارو -كه به نام لارو كرم زرد شناخته مي شود- نه تنها قابليت گوارش و هضم پلاستيك هاي معمولي را دارد بلكه پلاستيك هاي �غيرقابل تجزيه اي� مانند يونوليت را هم گوارش مي كند.

ميكرواورگانسيم هاي اين لاروها، پلاستيك را تبديل به دي اكسيد كربن و سپس ماده غذايي مورد نياز بدن اين موجود كوچك مي كند.

محققان معتقدند كه اين كشف مي تواند يك ابزار مهم در جنگ بشر عليه پلاستيك باشد؛ ماده اي كه حضور آن در طبيعت خطرات جدي براي انسان ها دارد و صدمات جبران ناپذيري به محيط زيست مي زند.

دكتر وي مين وو، يكي از محققان اين طرح در دانشگاه استفورد مي گويد كه نتايج اين تحقيق مي تواند درهاي تازه اي براي براي مبارزه جهاني عليه آلودگي پلاستيكي باز كند.

در اين تحقيق چيزي نزديك به چهل ميلي گرم از نوعي فوم پلاستيكي غيرقابل تجزيه به صد لاور كرم زرد خورانده شد. اين كرم ها نيمي از اين پلاستيك ها را مانند غذاي معمولي شان خوردند و هضم كردند. به گفته محققان كرم هايي كه از اين نوع پلاستيك تغذيه كردند، به سلامتي كرم هاي ديگر هستند و به نظر مي رسد از مدفوع شان مي توان به عنوان كود براي باروركردن زمين هم استفاده كرد.


 1394/09/13       سيدحامد واحدي       علميتوصيه براي افزايش كارايي كد CSharp


1- استفاده از for بجاي foreach
2- سرعت مقداردهي به متغير كلاس بسيار سريعتر از سرعت مقداردهي به Property است.
3- وقتي نياز به Structure است حتما از آن استفاده كنيد و از Class استفاده نكنيد.
4- براي اتصال رشته ها از StringBuilder استفاده كنيد.
5- نوع داده را بطور صريح انتخاب كنيد و ترجيحا از بكاربردن Object خودداري كنيد.


 1394/09/12       سيدحامد واحدي       فناوريدزد با انصاف


روزي دزدي در مجلسي پر ازدحام با زيركي كيسه ي سكه ي مردي غافل را مي دزدد
هنگامي كه به خانه رسيد كيسه را باز كرد ديد در بالاي سكه ها كاغذيست كه بر آن نوشته است:
خدايا به بركت اين دعا سكه هاي مرا حفاظت بفرما

اندكي انديشه كرد
سپس كيسه را به صاحبش باز گرداند

دوستانش او را سرزنش كردند كه چرا اين همه پول را از دست داد.
دزدكيسه در پاسخ گفت:
صاحب كيسه باور داشت كه دعا دارايي او را نگهبان است. او بر اين دعا به خدا اعتقاد نموده است
من دزد دارايي او بودم نه دزد دين او
اگر كيسه او را پس نميدادم، باورش بر دعا و خدا سست مي شد.ان گاه من دزد باورهاي او هم بودم.
واين دور از انصاف است...!


 1394/08/04       سيدحامد واحدي       اجتماعيامام حسين (ع)


حضرت حسين (عليه السلام) در شب عاشورا يك جور سخن گفت و در روز عاشورا يك جور ديگر :

شب عاشورا ، سخن از ( نميخواهم ، احتياج ندارم ، برويد ، بيعتم را برداشتم ) بود،
روز عاشورا ميگويد: بيائيد به من كمك كنيد ، آيا ياور و مددكاري هست ؟ هل من ناصر ينصرني؟

شب صحبت ميكند تا مبادا خبيثي در بين طيب ها باشد ، و روز سخن ميگويد تا مبادا طيبي در بين خبيث ها مانده باشد ، شب غربال ميكند تا فقط صالحان بمانند و روز غربال ميكند تا فقط اشقياء در مقابل او ايستاده باشند.

(آيت الله محي الدين حائري شيرازي)


 1394/08/03       سيدحامد واحدي       مذهبي
© 2004-2016؛ hamedvahedi.com - تمامي حقوق محفوظ است