Petya

Petya


Petya بدافزاری است که در سال 2016 و 2017 هزارات رایانه را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار دادند. هدف این بدافزار رمزگذاری هارددیسک رایانه های آلوده و دریافت باج جهت ارسال اطلاعات است.

Petya هارد دیسک قربانیانی که از سیستم عامل ویندوز استفاده می کند را رمز می کند و به قربانی در خصوص نحوه پرداخت Bitcoin توضیحاتی می دهد؛ پس از پرداخت، اطلاعات کلید جهت برگرداندن اطلاعات به کاربر قربانی اعلام می شود.
نسخه اولیه Petya به این صورت است که به یک ایمیل متصل می شود که حاوی دو فایل است. یک تصویر که متعلق به فردی که متقاضی شغل است و یک فایل اجرایی که بعضا عبارت PDF در آن به کار برده می شد.
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     25 مهر 1396