پر کردن مقدار سلول با مقدار سلول از Sheet دیگر به شرطی که دارای سلول با مقدار مشابه باشند

پر کردن مقدار سلول با مقدار سلول از Sheet دیگر به شرطی که دارای سلول با مقدار مشابه باشند


اگر فایل اکسل با دو Sheet داشته باشید که در مقدار یک ستون مشترک و زیرمجموعه هم باشند، می توانید با دستور VLOOKUP ، سطر حاوی مقدار مشترک در Sheet اصلی را پیدا کرده و مقادیر سلول مورد نظر را در Sheet دیگر پر کنید:

فرض کنید فایل اکسل شما دارای دو Sheet باشد که یک Sheet حاوی اطلاعات 100 کالا (کدکالا، نام کالا و قیمت و ...) باشد؛ نام این Sheet را DATA می گذاریم. و در Sheet دیگر قصد داریم مبلغ چند کالا را که کد کالایشان را ثبت کرده ایم را بدست آوریم. پس در Sheet دوم و در سلول کناری مقدار کد کالا، فرمول زیر را می نویسیم:

=VLOOKUP($A2, DATA!$A$2:$F$65535, 3, 0)

پارامترها به شرح زیر است:

$A2 - اشاره به سلولی از Sheet دوم می کند که می خواهیم مقدارش را در DATA جستجو کنیم
DATA - نام Sheet حاوی اطلاعات کل کالاها است
$A$2:$F$65535 - آرایه ای از اطلاعات که ستون کدکالا و سایر اطلاعات از جمله قیمت را شامل می شود. دو مقدار اول، به ستون و سطر بالا و ابتدای آرایه و دو مقدار آخر به ستون و سطر پایین و انتهای آرایه اشاره می کند.
3 - شماره اندیس ستونی است که باید مقدارش از سطر یافته شده توسط تابع VLOOKUP برگردانده شود
0 - کد کالا در دو Sheet باید دقیقا یکسان باشند تا فرایند جستجو انجام شود
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     5 شهريور 1397