وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

هدف از تولید پروتوتایپ


1- تولید نمونه اولیه که بصورت بصری قابل مشاهده است
2- برآورد هزینه های تولید و مسایل مربوط به تولید
3- هزینه کم جهت ارزیابی محصول
4- انجام آزمون کاربرد پذیری
5- اصلاح سریع فرایندها و ارزیابی مجدد
6- بازاریابی آسانتر و امکان نمایش فیزیکی محصول جهت فروش
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     10 آذر 1396