وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

نرم افزار مدیریت دیتا Datally


Datally نرم افزاری برای مدیریت مصرف اینترنت دیتا در گوشی های اندرویدی است. این نرم افزار با تحلیل نرم افزارهای در حال اجرا بر روی سیستم عامل اندروید، به سراغ بررسی فنی میزان اینترنت مصرفی هر برنامه رفته و قادر است برنامه های پرمصرف را از این طریق، شناسایی نماید و این امکان را فراهم آورد که با ایجاد محدودیت، مصرف اینترنت را کاهش داد.
لازم به ذکر است که این نرم افزار در زمان اتصال به عنوان Hotspot هم می تواند مصرف اینترنت دستگاه های مصرف کننده را مدیریت کند.
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     18 آذر 1396