وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

میرزاکوچک خان


تلویزیون داشت قسمت هایی از سریال میرزاکوچک خان نشون میداد که یادم افتاد که آقای مجلل (بازیگر نقش میرزا) سالهاست که از ایران رفته اند. گفتم سرچ کنم و ببینم این هنرمند خاطرات کودکی ام کجاست و چه می کند. که با مصاحبه خبرگزاری ایسنا با آقای مجلل مواجه شدم.

خواندن مصاحبه کامل خالی از لطف نیست ولی خلاصه ای از جواب سوالم به شرح زیر است:

"علیرضا مجلل را شاید بسیاری به اسم نشناسند اما وقتی نام میرزا کوچک خان جنگلی می آید ناخودآگاه چهره این بازیگر در نقش کوچک جنگلی مجسم می شود. نقش آفرینی که با گذشت نزدیک به سه دهه همچنان در یادها مانده و خود این بازیگر هم آن را بزرگترین شانس زندگی اش می داند.

مجلل که بعد از فیلم «شاید وقتی دیگر» در سال 67 از کشور مهاجرت کرده سالهاست در سوئد مشغول فعالیت هنری است و پیشنهادات بازیگری از ایران را هم بررسی می کند تا شاید پس از مدت ها با نقش مناسبی به سینمای ایران برگردد.

ابتدا با مهاجرت شما شروع می کنم؛ سوالی که در ذهن خیلی ها وجود دارد و مشخص نشد چرا ایران را ترک کردید؟

مشکلی با صداوسیما که کارمندش بودم پدید آمد که باعث دلگیری ام شد، آن هم درست در زمانی که با همه توانم برای صداوسیما و حرفه ام کار می کردم... مشغول ساخت «کوچک جنگلی» بودیم... البته بعدها گفتند اشتباهی رخ داده اما دیگر دیر شده بود."

سید حامد واحدی سید حامد واحدی     30 بهمن 1396