وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

معایب مدل WATERFALL


1- پروژه در یک ساختار خطی و متوالی اجرا می شود که امکان برگشت در صورت تغییرات و ... را سخت می کند.
2- هزینه بالای تشخیص همه نیازمندیها در ابتدای پروژه و مصرف منابع برای طراحی آنها که در نهایت ممکن است دور ریخته شوند.
3- مشتری در حین تولید دخیل نیست.
4- بازخورد از مشتری بسیار دیرهنگام دریافت می شود.
5- به دلیل تاخیر در دریافت بازخورد از مشتری، هزینه تغییرات پس از اعلام نظر مشتری و نیاز به بازگشت به فازهای قبلی، افزایش می یابد.
6- تیم توسعه پس از دریافت درخواست تغییر و منطبق نبودن محصول پیاده سازی شده با ایده و نظر مشتری، در برابر تغییرات مقاومت می کند و تلاش می کند تا نظر مشتری را به برنامه پیاده سازی شده تغییر بدهد
7- کدنویسی پس از گذشت چند فاز آغاز می شود؛ لذا مشتری تا انتهای چرخه نمی توانند محصول را مشاهده کرده و نظر بدهند.
8- سختی بالا نگه داشتن انگیزه تیم و مشتری به علت اینکه نتایج در انتهای پروژه به دست می آیند.
9- احتمال بالای عدم پذیرش محصول توسط مشتری در پایان پروژه به علت اینکه تغییرات نیازمندی، بازار، کسب و کار، تکنولوژی و ... در حین اجرای پروژه مد نظر قرار داده نمی شوند.
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     19 بهمن 1396