مشکلات کار تیمی

مشکلات کار تیمی


1- نداشتن برنامه زمانی:
- جدول زمانی طراحی کنید که مورد توافق همه اعضا باشد
- جلسات Standup برگزار کنید تا همه اعضا گزارشی از کارهایی که انجام داده اند ارائه کنند و در مورد مسایل آینده تصمیم گیری شود.
- هنگامی که ضرورت داشت به هم دیگر کمک کنید تا کارها کامل شود

2- وجود ارتباطات غیر موثر:
- موضوعاتی که ممکن است ارتباط موثر بین اعضا را تحت تاثیر قرار دهد شناسایی کنید.
- تصمیم بگیرید این مسایل را چگونه حل کنید: برای مثال اگر بین اعضا کژفهمی رخ داده است روشن کردن بحث بسیار مفید خواهد بود.

3- وجود کشمکش بین هم تیمی ها:
برای جلوگیری از کشمکش، موارد زیر را در نظر بگیرید:
- به ایده های دیگر اعضای تیم احترام بگذارید
- ضمن توجه به نظرات دیگر اعضا، نظر مخالف خود را مودبانه و محترمانه ابراز کنید.
- کار کردن در تیم، نیازمند مقدار زیادی مذاکره و مصالحه و داشتن روحیه همپوشانی است.
- اگر در جلسه ای، اختلاف نظر بالا گرفت جلسه را قطع کرده و تصمیم گیری را به جلسه بعد موکول کنید و در فاصله تا جلسه بعدی سعی کنید منصفانه اختلافات را بررسی کنید و در صورت پی بردن به اشتباه شجاعانه مطرح کنید. سایر اعضا نیز ادب و احترام را در نظر داشته باشند.
- برای هر فرد محدودیت زمانی جهت سخنرانی تعیین کنید
- مطمئن شوید هر کدام از اعضا، زمانی برای ارائه نظراتش، بدون هیچگونه اختلالی در اختیار دارد
- به همه اعضا خاطر نشان کنید که مهم است که به نظرات هم توجه کنند و ابراز عقیده کنند

4- عدم تمرکز بر کار:
- کارهای مشخصی را برای هر قسمت از مدت زمان پروژه مشخص کنید
- اول کارهایتان را انجام دهید بعد برای نهار بروید
- آرامش محیط کار را تحت هر شرایطی حفظ کنید

سید حامد واحدی سید حامد واحدی     30 بهمن 1396