وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

قضاوت از روی ظاهر


هیچ وقت از روی قیافه، کسی رو قضاوت نکنید.

مثلا سیب زمینی به قیافه اش میخوره که اینقدر خوشمزه باشه!؟

سید حامد واحدی سید حامد واحدی     30 آبان 1396