فعال کردن Copy/Paste در مرورگر Firefox

فعال کردن Copy/Paste در مرورگر Firefox


1- در نوار آدرس about:config را تایپ کرده و به بخش پیکربندی بروید:.
2- در نوار جستجو، عبارت dom.event.clipboardevents.enabled را جستجو نمایید.
3- روی مقدار دوبار کلیک کنید تا مقدار به false تغییر کند
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     17 آذر 1399