فعال و غیرفعال کردن Bitdefender

فعال و غیرفعال کردن Bitdefender


1- نرم افزار را با کلیک روی آیکون موجود در desktop یا آیکون موجود در system tray باز کنید
2- در پانل سمت چپ روی آیکون B کلیک کنید
3- در سمت راست گزینه View Features را کلیک کنید
4- در بین باکس های موجود، در پایین باکس Antivirus علامت چرخ دنده (تنظیمات) را کلیک کنید
5- گزینه Bitdefender Shield را می توانید On یا Off کنید
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     3 آبان 1396