وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

فضای مجازی


یکی از قابلیت های فضای مجازی اینه که.......
- میبینی گرگ پست میذاره: وحشی نباشیم!
- کفتار لایک میزنه!
- خر کامنت میذاره: احمق هم نباشیم.
هیچکسم اجرا نمیکنه
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     28 تير 1396