وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

شکستن خط در کپی اطلاعات از SQL به EXCEL


وقتی از نتیجه یک پرس و جو از SQL را کپی و در Excel وارد می کنید، برخی از اطلاعات یک سلول درچند خط نمایش داده می شود در حالی که در پنجره result اینگونه نیست. علت وجود کاراکتر های \r\n است که با اصلاح پرس و جو به صورت زیر می توان این مساله را برطرف کرد:
SELECT REPLACE(REPLACE(Title, CHAR(10), ''), CHAR(13), '')
FROM dbo.Temp
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     14 آبان 1396