وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

دکتری


حالا که من تصمیم گرفتم واسه دکتری بخونم، چپ و راست کار پیشنهاد میشه. با دستمزدهای وسوسه کننده.


اونی که 3 ماهه اصلا سراغی ازت نمیگیره ، الان کار میخواد ازت!
این میره و اون میاد..........

اما نه! کار تعطیل. فعلا به آرامش نیاز دارم. توجهی به وسوسه شیطاااان نمیکنم. من در تصمیم خودم استوااااااار هستم!

سید حامد واحدی سید حامد واحدی     14 آذر 1396