جمله های تاثیرگذار بازاریابی از Seth Godin

جمله های تاثیرگذار بازاریابی از Seth Godin


Seth Godin یکی از نوآورترین و تاثیرگذارترین متخصصان بازاریابی در عصر کنونی است.

1- بازاریابی مسابقه ای برای جلب توجه است!

2- عکس العمل نشان دادن کار راحتی است! حتی راحت تر از آن پاسخ دادن است. ولی "آغاز کردن" سخت است.

3- هزینه ی اشتباه کردن در بازاریابی بیشتر از ایستادن و کاری نکردن است.

4- برای محصول خود به دنبال مشتری نباشید! برای مشتریان خود به دنبال محصول باشید.

5- اگر شکست جزو گزینه ها نباشد، مطمئن باشید که پیروزی هم نیست!

6- کار ما ایجاد تغییر است! باید با مشتریان مان چنان بکنیم که بعد از آشنایی با ما بهتر از قبل باشند.

7- همه مشتری محصول شما نیستند!

8- مردم محصولات و خدمات شما را نمی خرند! آن ها مشتری داستان، ارتباط و جادوی شما هستند.

9- پیدا کردن روش های جدید برای پرت کردن حواس مشتریان دیگر چندان کارساز نیست.

10- بازاریابی محتوایی تنها شیوه بازاریابی باقی مانده برای آینده است.
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     12 مرداد 1396