جلوگیری از دسترسی برنامه خاص به اینترنت با استفاده از فایروال ویندوز

جلوگیری از دسترسی برنامه خاص به اینترنت با استفاده از فایروال ویندوز


1- فایروال ویندوز را در Control Panel اجرا کنید. وارد منوی Advanced Security شوید.
2- از قسمت سمت چپ فرم، Outbound Rules را انتخاب کنید
3- سپس از منوی سمت راست، New Rule... را انتخاب کنید.
4- پنجره New Outbound Rule Wizard باز می شود.
5- برنامه ای را که قصد محدود کردن دسترسی را دارید انتخاب کنید.
6- گزینه Block the connection را انتخاب کنید
7- یک نام جهت دسترسی های بعدی وارد کنید
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     13 شهريور 1394