تکرار سطر از جدول به عنوان تیتر جدول در تمام صفحات در نرم افزار MS Word

تکرار سطر از جدول به عنوان تیتر جدول در تمام صفحات در نرم افزار MS Word


1- اولین سطر از جدولی که تمایل دارید در تمام صفحات تکرار شود را انتخاب کنید.
2- در این زمان Tab Layout در نوار بالای صفحه نمایش داده می شود. وارد این Tab شده و از بخش Data روی عبارت Repeat Header Rows کلیک کنید.
3- می توانید تنظیمات مربوط به Alignment و Cell Shading را نیز با توجه به سلیقه انجام دهید.
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     24 مرداد 1396