وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

برنامه نویس


پروسه تولید نرم افزار در ایران:

1- برنامه نویس کدهایی رو تولید میکنه که فکر میکنه کدها عاری از هر نوع خطا و باگی است .

2- محصول تست میشه و 20 تا باگ پیدا میشه .

3- برنامه نویس 10 تا از اون خطاها رو حل میکنه و برای بخش تست نرم افزار هم توضیح میده که اون 10 تای دیگه واقعا باگ نیستند.

4- بخش تست در هنگام تست محصول 5 تا باگ دوباره از اون 10 تایی که حل شده بود پیدا میکنه. حالا 15 باگ جدید داریم و 10 باگی که برنامه نویس مدعی هست باگ نیست.

5- مرحله 3 و 4 سه بار تکرار میشه.

6- بخش فروش به برنامه نویس ها و تسترها فشار میاره که زودباشید نرم افزار رو ارایه کنید و این گونه میشه نرم افزار به دست کاربر میرسه.

7- کاربر 137 تا باگ جدید پیدا میکنه.

8- برنامه نویس های اصلی تولید این محصول به دلیل اینکه این شرکت واسشون کوچیکه و درکشون نمی کنن، میزارن میرن یا اینکه از کار برکنار میشند.

9- تیم برنامه نویسی جدید تقریبا تمام اون 137 تا باگ رو رفع میکنند اما باعث به وجود اومدن 456 تا باگ جدید میشند.

10- شرکت مجبور میشه از یه شرکت دیگه برنامه نویس قرض کنه تا این 738 تا باگ رو رفع بکنند.

11- برنامه نویس خبره که از اون یکی شرکت اومده این کدها رو قبول نداره و میگه باید از اول بنویسه.

12- برنامه نویس کدهایی رو تولید میکنه که فکر میکنه کدها عاری از هر نوع خطا و باگی است.

و این جریان ادامه دارد…
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     25 اسفند 1395