وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

بدافزار Ghost Push


بدافزار Ghost Push با نصب برنامه های ناخواسته مانند "Monkey test" و "Time service" بر روی دستگاه کاربر منتشر می شود و نمی توان این برنامه ها را به راحتی و حتی با برگرداندن تنظیمات دستگاه به تنظیمات اولیه کارخانه یا استفاده از آنتی ویروس حذف کرد.

این ویروس پس از به دست آوردن دسترسی root می تواند تبلیغات را دانلود، عملکرد دستگاه را کُند، عمر باتری را کوتاه و بخش قابل توجهی از حافظه را اشغال کند.

بنا بر یافته های Cheetah Mobile، حدود 40 برنامه کاربردی از قبیل WiFi Enhancer ،TimeService ،Assistive Touch ،All-star Fruit Slash ،Super Mario و Simple Flashlight به این ویروس آلوده هستند که در فروشگاه های برنامه های کاربردی (اپ استور) و فروم های معروف به غیر از گوگل پلی وجود دارند.

سید حامد واحدی سید حامد واحدی     2 مهر 1394