وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

باور


یک پرنده که روی شاخه نشسته هیچوقت نمیترسه شاخه بشکنه،

چون اون به شاخه اعتماد نکرده ...

بلکه اون به بال هاش اعتماد کرده ...

همیشه خودتونو باور کنید.

سید حامد واحدی سید حامد واحدی     13 دي 1396