وب سایت سید حامد واحدی | Seyedhamed Vahedi Website

اعلام رسیدن به ایستگاه


قرار است در آپدیت جدید Google Map ، قابلیتی اضافه شود تا افرادی که در اتویوس می خوابند، با هشدار نرم افزار از نزدیک شدن به ایستگاه مطلع شوند.
گذشته از اینکه این قابلیت برای افرادی که در اتوبوس می خوابند مناسب است، برای رفتن به مکان های جدید و ناشناخته نیز مناسب است.
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     20 آذر 1396