اصل 20-80

اصل 20-80


اصل جالبی وجود دارد به نام 20:80. این اصل با تقریب خوبی هم در زندگی شخصی حاکم است و هم در سازمان و هم در عرصه کشورداری به کار می آید. در اصل یکی از اصول تفکر استراتژیک همین قاعده بیست هشتاد است.

منطق این اصل اینست:
20% از محصولات یا خدمات شما، 80% از سود شمارا رقم می زنند.
80% از شکایات مشتریان شما ناشی از 20% اشکالات، نشأت میگید.
20% از تلاش و زمان شما، 80% نتایج مورد انتظار شمارا ایجاد می نماید.
80% علت نزول بهره وری کسب وکار شما، ناشی از 20% دلایل ناکارآمدی است.
20% کارکنان سازمان شما مسئول 80% از خروجی ها و نتایج کار سازمان شما هستند.
80% از رفاه اجتماعی، ناشی از 20% پروژه های عمرانی و توسعه ای کشور شماست.
20% کشورهای جهان برای ما 80% منافع ملی را ایجاد می کنند.

اغلب افراد/مدیران/حاکمانی را مشاهده می کنید که ظاهراً در تمام طول روز مشغول فعالیت هستند اما دستاوردهای بسیار اندکی دارند. آنها مشغول انجام کارهایی هستند که ارزش پایینی دارند و در انجام یکی دو کاری که واقعاً می تواند در زندگی شخصی/سازمان/کشوری که به آن مشغولند تحول ایجاد کند تنبلی می کنند. به همین دلیل باید قاطعانه از انجام کارهایی که جزء 80 درصد کم ارزش هستند خودداری کنید آن هم هنگامی که کارهایی که جزء 20 درصد ارزشمند هستند معوق مانده اند.

 کاربرد:
قبل از شروع هر کاری از خودتان بپرسید آیا این کار جزء 20 درصد بالاست یا 80 درصد پایین؟
با دانستن اصل 80:20 می توانید بر آنچه باعث کسب موفقیت در ارتباط با مشتریان می گردد، تمرکز نمایید
به کسب وکار خود نگاه بیاندازید و روی 20% از محصولاتی که 80% سود شمارا به وجود می آورند، تمرکز نمایید
به کشورهای جهان نگاه کنید و بگویید آن 20% کشوری که باید روی آن ها متمرکز شوم چیست؟
سید حامد واحدی سید حامد واحدی     20 مهر 1396